Velling Ungdom- 
& Idrætsforening

VUIF's værdier

Fordi det skal være et godt sted at gå til idræt
Bestyrelsen har udarbejdet nedenstående værdier i efteråret 2023.


VUIF's Værdier

Glæde

I VUIF dyrker vi glæden ved at bevæge os, udfordre os selv og forbedre vores færdigheder. Vi tror på, at glæde smitter. Når vi er glade, inspirerer vi andre til at være glade. Det er derfor, vi arbejder hårdt for at skabe en positiv og støttende atmosfære, hvor alle kan føle sig velkomne og værdsatte. Vi fejrer hinandens succeser og støtter hinanden gennem udfordringerne.

fællesskab

I VUIF er fællesskabet vigtigt. Vi værdsætter og hjælper hinanden på tværs af alder og forskelligheder, og der er plads til alle uanset evner. I VUIF må alle gerne udfolde deres talenter, men vi dyrker ikke den enkelte på bekostning af fællesskabet. Vi har mange forskellige hold, men ikke et 1., 2. og 3. hold. I VUIF er vi på samme hold.

frivillighed

Vi værdsætter vores mange frivillige og ildsjæle, der lægger mange kræfter i VUIF.
Uden frivillige, ingen forening. Derfor ønsker vi, at VUIF skal være et godt sted at være frivillig, og hvor det giver mening at bruge sin fritid.

forpligtelse

Vi har alle en forpligtelse til at ville det bedste for vores forening. Fritid er en vigtig tid og skal derfor være både sjov og udfordrende. Vi stiller krav til hinanden i VUIF om deltagelse, positiv holdånd og engagement, og samtidig behandler vi hinanden, som vi gerne selv vil behandles. 

respekt

Vi ønsker at være en forening med respekt for forskellighed. I VUIF er respekt hensyn til og anerkendelse af andre mennesker, og derfor handler det om at give plads til andre end sig selv. Respekt er også at respektere ledere og trænere, som med en anerkendende tilgang vil det bedste for det enkelte medlem og hold og derved skaber gode rammer for udvikling og fællesskab.

udvikling

Vi ønsker, at der I VUIF er mulighed for sportslig og menneskelig udvikling. Vi har en høj grad af frihed under ansvar med plads til at fejle. Det er ved at acceptere fejl, at vi udvikler os både som mennesker, idrætsudøvere og forening. Vi vil altid bestræbe os på at udvikle et godt foreningsliv/miljø, hvor alle børn og voksne har lyst til at være.

tradition

Vi er en traditionsrig forening, der går tilbage til 1884. For os er det vigtigt at holde fast i de grundlæggende værdier som fællesskab, glæde og dedikation til de idrætter og aktiviteter, vi har. I VUIF har vi mange traditioner, som binder os sammen – og hvor vi mødes. De er vigtige, men vi vil også gerne udvikle VUIF og tænke nyt. Vi har en tradition for at have begge ben på jorden og samtidig have højt til loftet. VUIF er en forening, hvor flere generationer trives sammen.

Fotos

Se flere fotos