Politikker, handleplaner og vedtægter kan downloades på linkene til højre.

Handleplan ved ulykker og dødsfald:
Bestyrelsen har sammen med aktivitetsudvalgene i november 2015 udfærdiget en handleplan, som er vejledende, hvis der sker ulykker - eller dødsfald blandt medlemmer/udvalgsmedlemmer.

Første hjælpen er ikke beskrevet nærmere - da dette er forskelligt fra situation til situation - og ikke kan skrives ud af.

Vi forventer, at alle trænere, holdledere og udvalgsmedlemmer læser handleplanen.

Samværspolitik:
Efter DGI's anbefalinger har vi udarbejdet en samværspolitik, som skal være med til at sikre et trygt samvær for alle i foreningen.

Vi forventer, at alle trænere, holdleder og udvalgsmedlemmer læser samværspolitikken, som også er at finde i klubhuset i printet udgave.

Privatlivspolitik:
Vi behandler dine data i henhold til lovgivning og efter anbefaling fra DGI.